TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
๏ฟฝ๏ฟฝวด๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
ทฤษฎีและการปฏิบัติ   (SHRM)
   
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  :
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 796 หน้า
 
ราคา : 740 บาท
จำนวน
กรอกจำนวนที่ต้องการ