TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
สำหรับสมาชิก 
 
 
 

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุด 2560


เนื่องจาก ครมมีมติให้ปรับเปลี่ยนวันหยุดราชการของประเทศไทยครั้งใหม่แล้ว โดยเพิ่มวันหยุดราชการสองวัน และยกเลิกวันหยุดราชการเดิมอีกหนึ่ง วันมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 วันแรก

สำหรับรายละเอียดของวันหยุดราชการที่ ครม. มีมติร่วมกันให้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แก่


วันหยุดราชการใหม่

วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี คือวันหยุดราชการใหม่ เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี คือวันหยุดราชการใหม่ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


วันหยุดราชการเดิมที่ยกเลิก

สำหรับวันที่ 5 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ทาง ครมมีมติให้ยกเลิกวันดังกล่าว เพราะวันฉัตรมงคล ถือเป็นวันขึ้นครองราชย์ของแต่ละรัชกาลวันหยุดประจำปี 2560

วันจันทร์ ที่ มกราคม 2560

ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

(วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560)

วันอังคาร ที่ 3 มกราคม 2560

ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

(วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560)

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

ชดเชยวันมาฆบูชา

(วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2560

วันสงกรานต์

วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน 2560

วันสงกรานต์

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560

วันแรงงานแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560

วันวิสาขบูชา

วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

(วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560)

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

(วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560)

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560

วันปิยมหาราช

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560

ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

(วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560)