TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
สำหรับสมาชิก 
 
 
 
previous 1 next
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อหลีกเลี่ยงการนัดหยุดงาน


ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561


ยกเครื่องคำบรรยายลักษณะงาน (JD)


กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับผู้แทนลูกจ้าง


การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน-ค่าจ้าง


หนังสือที่น่าสนใจมีจำหน่ายที่นี่เท่านั้น!


TEAM LEARNING สร้างทีมงานแห่งการเรียนรู้


ประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุด 2560


คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ


previous 1 next