TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
สัมมนาทั่วไป (Public Seminar)
BLCI มีนโยบายในการจัดสัมมนาทั่วไป (Public Seminar) เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการแรงงานสัมพันธ์ ด้านกฎหมาย และประเด็นซึ่งเป็นที่สนใจหรือเป็นประเด็นร้อนในช่วงเวลานั้นๆ  โดยทีมวิทยากรซึ่งมากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีความหลายหลายและครอบคลุมวิชาการแขนงต่างๆ

ที่ผ่านมา BLCI ได้จัดสัมมนาทั่วไปให้แก่สมาชิกของบริษัท และผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการจัดสัมมนาในหัวข้อที่สร้างเสริมความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
วิธีการสมัครเข้าสัมมนา :
 1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา Public Seminar ล่วงหน้า และส่งแฟ็กซ์มาที่เบอร์ 0 2937 3770
 2. กรอกใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา Public Seminar ผ่านเมนู ใบสมัคร / Application Form
วิธีการชำระเงิน :
 • ชำระด้วยเช็ค/ตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายในนาม
  บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  ปณ.ตึกช้าง 10960

 • ชำระผ่านธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชีในนาม
  บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาชื่น  ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 193-0-43946-6

 • กรุณา แฟกซ์ Pay-in พร้อมระบุชื่อ-ที่อยู่บริษัท ในการออกใบกำกับภาษี มาที่เบอร์ 02-937 3770 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 0-1255-38001-48-1
หมายเหตุ :
*ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ 200%

สอบถามข้อมูลได้ที่
นางสาวเธียรนันท์
โทรศัพท์ : 02-9373773 ต่อ 553
โทรสาร : 02-9373770
มือถือ : 081-9150764
อีเมลล์ : training.blci@gmail.com

วันที่
หัวข้อ
วิทยากร
รายละเอียด
สถานที่
จัดสัมมนา
2013-06-20
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บังคับบัญชาสายงาน
อาจารย์ชำนาญ พิมลรัตน์
Zoom Image
Zoom Image
2013-06-24
นักบริหารแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ รุ่นที่ 1
อาจารย์ชำนาญ พิมลรัตน์
Zoom Image
Zoom Image
2013-06-28
การบริหารผลงานของบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์นิพนธ์ ทวีคูณ
Zoom Image
Zoom Image
2013-07-19
ครบเครื่องเรื่องการจ่ายค่าจ้างอย่างถูกต้องถูกวิธีตามกฎหมาย
อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
Zoom Image
Zoom Image
2013-07-25
นักกิจกรรมสัมพันธ์มืออาชีพ
อาจารย์ดุสิต สระแก้ว และ อาจารย์สมควร พูลเจริญ
Zoom Image
Zoom Image
2013-07-26
จิตวิทยาในการบริหารทีมงาน
อาจารย์วารินทร์ อักษรนำ
Zoom Image
Zoom Image